Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej są uprawnione do odliczenia od podatku dochodowego inwestycji z tytułu zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Jak odliczenie fotowoltaiki od podatku wygląda w praktyce?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje od początku 2019 roku. Mogą z niej skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej 18 i 32%, stosujący jednolitą stawkę 19%, a także osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście, żeby skorzystać z odliczenia należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych kryteriów. Jednym z nich jest typ nieruchomości.

Nieruchomości objęte ulgą termomodernizacyjną

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Domem jednorodzinnym określa się nieruchomość służącą do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiącą konstrukcyjnie samodzielną całość. Jednocześnie dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, przy czym lokal użytkowy nie może przekraczać 30% powierzchni domu. Nieruchomość może być budynkiem wolnostojącym, budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Ulga przysługuje również wówczas, gdy panele zostały zamontowane na innym budynku, ale służą budynkowi mieszkalnemu. Oznacza to, że z odliczenia mogą skorzystać osoby, które ze względów technicznych zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu garażu lub budynku gospodarczego.

Jak rozliczana jest instalacja z dopłatą z programu „Mój prąd”?

Prawo do odliczenia przysługuje nam niezależnie od tego, czy skorzystaliśmy z dopłaty z programu „Mój prąd”, czy też nie. Nie ważne jest również, czy całość inwestycji została finansowana ze środków własnych, czy przy pomocy finansowania zewnętrznego – pożyczki, kredytu. Ważne jest to, że nie ma możliwości doliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł. Jeśli więc uzyskaliśmy dopłatę z programu „Mój prąd” kwotę do odliczenia od podatku musimy pomniejszyć o wartość dotacji.