Nowoczesne budownictwo jest coraz bardziej ekologiczne, a w efekcie przyjazne dla człowieka i natury. Jego dodatkową zaletą jest ograniczenie do minimum kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu jej użytkowania. Doskonałym tego przykładem jest dom zeroenergetyczny.

Budynek zeroenergetyczny – jak wskazuje na to jego nazwa – to nieruchomość, która do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego nie wymaga doprowadzenia z zewnątrz energii. Co ciekawe, budownictwo zeroenergetyczne jest w pełni przyjazne dla środowiska naturalnego i nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla. W czym tkwi sekret domu zeroenergetycznego?

Projekt domu zeroenergetycznego

W przypadku nowoczesnego budownictwa zeroenergetycznego nie istnieje coś takiego jak pojęcie uniwersalnego projektu. Każda lokalizacja charakteryzuje się odmiennymi warunkami klimatycznymi, a co za tym idzie stwarza inne możliwości zaopatrzenia nieruchomości w energię elektryczną i cieplną.

W projekcie takiego domu bierze się pod uwagę zarówno wspomniane wcześniej warunki klimatyczne, jak i usytuowanie nieruchomości względem stron świata. Bryła domu uwzględnia wyposażenie dachu w kolektory słoneczne lub system dachówek solarnych. Obiekt powstaje z wykorzystaniem materiałów budowlanych i systemu izolacji, które zapewniają minimalne straty ciepła i maksymalną szczelność. Na właściwe funkcjonowanie domu zeroenergetycznego wpływają wszystkie wykonane w nim instalacje – od wentylacji, przez ogrzewanie, aż po instalację ciepłej wody użytkowej i oświetlenie nieruchomości i terenu wokół niej. Wszystkie te instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalną wydajność energetyczną, co w sposób bezpośredni przekłada się na oszczędność energii.

Energia w domu zeroenergetycznym

Budownictwo zeroenergetyczne nie wymaga doprowadzenia do nieruchomości energii z zewnątrz, ponieważ jest ona pozyskiwana ze źródeł alternatywnych. Najpopularniejszym jest oczywiście energia słoneczna, jednak fotowoltaika to nie jedyne źródło energii w tego typu budownictwie. Domy zeroenergetyczne wykorzystują także energię z wiatru czy różnic temperatur w glebie. Energię elektryczną zapewniają wspomniane wcześniej panele fotowoltaiczne oraz/lub turbiny wiatrowe zaopatrzone w  generator prądu. Za ogrzewanie i chłodzenie wnętrza odpowiada pompa ciepła. Urządzenie jest również odpowiedzialne za podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.