Wraz z rosnącą popularnością przydomowych elektrowni słonecznych rośnie wybór paneli fotowoltaicznych i komponentów. Niestety duży wybór nie oznacza, że łatwiej jest podjąć dobrą decyzję. Ilość parametrów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze instalacji oraz różnice w jakości poszczególnych urządzeń sprawiają, że samodzielny dobór komponentów jest praktycznie niemożliwy. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić choć część wątpliwości i wskazać obszary istotne dla sprawnego i wydajnego działania fotowoltaiki w domu.

Parametry sprawności i mocy modułów

Parametry sprawności i mocy modułów to pierwsza rzecz, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę decydując się na zakup instalacji fotowoltaicznej. Producenci modułów wyrażają sprawność oferowanych urządzeń w procentach. Najczęściej wynosi ona od 13 do 18%. Co to oznacza? Wyrażana w procentach sprawność modułu wskazuje, ile odbieranego światła słonecznego zostanie przekształcone na energię elektryczną. Im wyższa wartość tego parametru, tym więcej odebranego światła zostanie przekształcona w prąd. Warto więc wybierać moduły o wysokim parametrze sprawności.

Jakość modułów mierzy się przede wszystkim wartością uzyskanej mocy, a więc ilością uzyskanej energii elektrycznej. Na rynku fotowoltaiki dostępne są moduły, których uzysk szacuje się na poziomie do 1100-1200 kWh z każdego 1 kWp instalacji. Uzysk mocy w przypadku nowoczesnych paneli fotowoltaicznych zaczyna się od ok. 250 W.

Deklarowany spadek sprawności mocy w czasie

Panele fotowoltaiczne podobnie jak każdy komponent instalacji z czasem ulegają zużyciu, w wyniku czego obniżona zostaje ich sprawność i wydajność. Przed zakupem konkretnego rozwiązania warto zwrócić uwagę na deklarowaną przez producenta utratę parametru generowania mocy w czasie. Dobrej jakości panele fotowoltaiczne nie tracą w skali roku więcej niż 0,5% sprawności.

Kompatybilność zespołu

Dla nas jako użytkownika instalacji nie bez znaczenie powinna być kompatybilność paneli z pozostałymi komponentami instalacji fotowoltaiki. Bez tego poszczególne elementy nie będą w stanie prawidłowo ze sobą współpracować, co w najlepszym przypadku przełoży się na obniżenie sprawności instalacji. W najgorszym zaś może wprowadzić do kosztownych w naprawie usterek.